Περιοδικό Αράχνη

Η Αράχνη ήταν περιοδική έκδοση του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού υφάσματος ARTEX. Ξεκίνησε στον εκδοτικό οίκο Τα Πράγματα το 2003, έναν χρόνο μετά την ίδρυση του Κέντρου. Ένας από τους σημαντικότερους αρχικούς στόχους του Κέντρου ήταν να συμμετάσχει στην προώθηση της έρευνας γύρω από τα αρχαιολογικά υφάσματα στον ελληνικό χώρο. Έτσι, η περιοδική έκδοση Αράχνη ήταν το μέσο, στο οποίο εκδίδονται και διαδίδονται οι μελέτες των ερευνητών του Κέντρου για το αρχαιολογικό ύφασμα. Μέχρι σήμερα έχουν βγει πέντε τεύχη. Μέσα στο σκεπτικό προώθησης της Αράχνης στο εξωτερικό, το τρίτο τεύχος (2009) εκδόθηκε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά,  στο τέταρτο (2013) περιλαμβάνονται δύο άρθρα στην αγγλική γλώσσα και το πέμπτο είναι στα αγγλικά εκτός από ένα άρθρο στα ελληνικά. Τα ελληνικά κείμενα συνοδεύονται από περίληψη στα αγγλικά.

Παρ’ όλον τον πολύ μικρό αριθμό τευχών, η Αράχνη έχει μια συνεχή ποιότητα που όλο και αυξάνεται. Τα τεύχη περιέχουν δημοσιεύσεις μελετών συγκεκριμένων αρχαιολογικών υφασμάτων (έως τώρα μόνον από τον ελληνικό χώρο) με μεγάλον αριθμό έγχρωμων φωτογραφιών των σπαραγμάτων υπό μεγέθυνση (από στερεοσκόπιο, οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο), περιγραφές των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του κάθε υφάσματος και των επιστημονικών αναλύσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επίσης, περιλαμβάνει μελέτες για την υφαντική και γενικότερα την κατασκευή υφασμάτων στην Αρχαιότητα. Τέλος υπάρχει χώρος για περιγραφή των δραστηριοτήτων του Κέντρου και για νέα γύρω από τα αρχαιολογικά υφάσματα, όπως νέες εκδόσεις και διδακτορικές διατριβές, κριτικές βιβλίων, περιγραφές συνεδρίων, διαλέξεων και εκθέσεων, και πρακτικά συνεδρίων.

Στο τελευταίο τεύχος δημοσιεύονται τα Πρακτικά δύο επιστημονικών ημερίδων για το αρχαίο ελληνικό ύφασμα. Επιμελήτρια των τελευταίων τευχών είναι η Δρ Σοφία Βακιρτζή.

Προηγούμενα τεύχη της Αράχνης μπορεί να βρει κανείς σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες ιδρυμάτων και σχολών, αρχαιολογικές εφορείες, συνέδρια και ημερίδες που συμμετέχουν εταίροι του ARTEX, καθώς και στην ίδια την έδρα του ARTEX κατόπιν συνεννόησης. Τα μέλη του ARTEX μπορούν επιπλέον να διαβάσουν απευθείας, αλλά και να κατεβάσουν για μεταγενέστερη χρήση, την ψηφιακή έκδοση της Αράχνης στην παρούσα ιστοσελίδα.

Άρθρα για δημοσίευση στο περιοδικό πρέπει να στέλνονται στην παρακάτω διεύθυνση:

 

E-mail: info@artextiles.org