Τεύχος 2

Arachne2 1.jpg

Αράχνη Τεύχος Β' Εξώφυλλο.

Αράχνη Τεύχος Β' Εξώφυλλο.

Αράχνη B' Τεύχος

Χρονολογία Έκδοσης: 2004

Επιμέλεια έκδοσης: Ίρις Τζαχίλη, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Κολύρης, Χρίστος Ντούσκος