Τεύχος 3 Αγγλική Μετάφραση

arachne 3 1.jpg

Αράχνη Γ' Τεύχος, αγγλική μετάφραση, εξώφυλλο.

Αράχνη Γ' Τεύχος, αγγλική μετάφραση, εξώφυλλο.

Αράχνη Γ΄ Τεύχος

Χρονολογία Έκδοσης: 2009

Εκδόσεις: Τα Πράγματα

Επιτροπή σύνταξης: Στέλλα Δρούγου, Christophe Moulhérat, Γιούλη Σπαντιδάκη,  Ίρις Τζαχίλη

Επιστημονική επιμέλεια: Ίρις Τζαχίλη

Επιμέλεια τεύχους: Ίρις Τζαχίλη, Τίνα Μπολώτη

Αγγλική Μετάφραση: Nicola Wardle

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Κολύρης, Χρίστος Ντούσκος

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DressID

Το παρόν αποτελεί αγγλική μετάφραση του αντίστοιχου ελληνικού τεύχους.