Υφασματα

yfasma site page.jpg

Λεπτομέρεια του κεντήματος από το Κορωπί στο στερεοσκόπιο, Victoria & Albert Museum, Λονδίνο. Φωτογραφία C. Moulhérat.

Λεπτομέρεια του κεντήματος από το Κορωπί στο στερεοσκόπιο, Victoria & Albert Museum, Λονδίνο. Φωτογραφία C. Moulhérat.

Με τον ευρύ όρο αρχαιολογικό ύφασμα, εννοούμε όλα τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τις κλωστές και τα υφάσματα και βρίσκονται σε ανασκαφές. Πρόκειται λοιπόν για σπάνια ευρήματα κλωστών, σχοινιών και υφασμάτων κατασκευασμένων με ποικίλες τεχνικές, τα οποία περιέχουν πολυάριθμες και αξιόλογες πληροφορίες για την κοινωνία, στην οποία κατασκευάστηκαν. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν πίστευε πως υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικών υφασμάτων στην Ελλάδα, καθώς το κλίμα δεν ευνοεί τη διατήρησή τους. Και όμως, τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται γνωστό πως στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο καταλοίπων υφασμάτων και κλώστινων κατασκευών που, μαζί με τα εργαλεία, την εικονογραφία και τις γραπτές πηγές, μάς επιτρέπουν τη μελέτη της αρχαίας κλωστοϋφαντουργίας.