Ενδυση

crimpy BM_E44.jpg

Γυναίκα με πλισσέ χιτώνα. Ερυθρόμορφη κύλικα, 490 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο.

Γυναίκα με πλισσέ χιτώνα. Ερυθρόμορφη κύλικα, 490 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο.

Το λήμμα της Ένδυσης βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι διαθέσιμο σύντομα!