Λιγα Λογια

Το Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος (ARTEX Centre), είναι μία αστική μή κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 κατόπιν πρωτοβουλίας της Γιούλης Σπαντιδάκη, βιολόγου και ερευνήτριας παλαιών υφασμάτων, της Ίριδος Τζαχίλη, καθηγήτριας προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και της Ελίζας Πολυχρονιάδου, μουσειολόγου και συντηρήτριας οργανικών υλικών. Το ARTEX διοικείται από Εταίρους και απαρτίζεται από μέλη.

 

Οι σημερινοί Εταίροι είναι οι εξής:

Στέλλα Σπαντιδάκη, Πρόεδρος

Χριστίνα ΜαργαρίτηΑντιπρόεδρος

Λία Ανδρεάκου, Γραμματέας

Christophe Moulherat, Υπεύθυνος αναλύσεων

 

Διαχειρίστρια της Εταιρείας είναι η Στέλλα Σπαντιδάκη

 

Το ARTEX ασχολείται με την έρευνα γύρω από το αρχαιολογικό ύφασμα στην ελληνική αρχαιότητα χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές μεθόδους που συνδυάζουν τομείς όπως η αρχαιολογία, φιλολογία, αρχαία ιστορία, βιολογία, χημεία και πειραματική αρχαιολογία. Έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ύπαρξη καταλοίπων υφασμάτων στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του Χαλκού. Παράλληλα, στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού σχετικά με τη μελέτη των υφαντικών καταλοίπων, των ενδυμάτων και οποιουδήποτε αρχαιολογικού τεκμηρίου έχει σχέση με τον κύκλο παραγωγής των υφασμάτων, όπως υφάνσιμες ύλες, εργαλεία, βαφές και αναπαραστάσεις υφαντικών εργασιών και υφασμάτων.  Μεταξύ των ενδιαφερόντων του Κέντρου είναι η μελέτη του ειδικού λεξιλογίου που αφορά στα υφάσματα, η μελέτη των τεχνικών συντήρησης και ανάδειξης, η διακόσμηση των ενδυμάτων, η σχέση των υφασμάτων και των ενδυμάτων με λατρευτικά δρώμενα και ταφικά έθιμα. Παράλληλα μελετά το κοινωνικό πλαίσιο της κατασκευής (οίκος/εργαστήρια, γυναίκες/άντρες, επαγγέλματα, εμπόριο) και τις κοινωνικές της προεκτάσεις στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες.

Βασική μέριμνα του ARTEX είναι η προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα και η διάχυση της γνώσης γύρω από το αρχαιολογικό ύφασμα στο ευρύ κοινό. Για τον σκοπό αυτό, το Κέντρο εκδίδει την περιοδική έκδοση Αράχνη και υποστηρίζει επιστημονικές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, πολιτισμικές ή άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

Σκοπός επίσης είναι να αναδείξει τις πολλαπλές πτυχές του επαγγέλματος του αρχαιολόγου (ανασκαφή, μελέτη, έκθεση και ανάδειξη αντικειμένων, διάχυση της γνώσης).

Αν και μελλοντικά στοχεύει στην μελέτη υφασμάτων και από μεταγενέστερες χρονικές περιόδους, όπως λόγου χάρη τα βυζαντινά υφάσματα και τα υφάσματα του δυτικού μεσαίωνα και της αναγέννησης, όπως γινόταν και στο παρελθόν, το ARTEX  προς το παρόν επικεντρώνεται στην ελληνική αρχαιότητα, από την εποχή του Χαλκού ώς τα ρωμαϊκά χρόνια. Ως εκ τούτου, ο παρών ιστότοπος περιορίζεται στα ίδια χρονικά πλαίσια. 

Το ARTEX εδρεύει σε μονοκατοικία του μεσοπολέμου στο κέντρο της Αθήνας. Το Κέντρο διαθέτει βιβλιοθήκη που φιλοξενεί τη συλλογή της Γιούλης Σπαντιδάκη και χώρο μελέτης, καθώς και εξοπλισμό μελέτης και ανάλυσης αρχαιολογικών υφασμάτων.