Λέξη Οκτωβρίου: Τα θρόνα

Υφασμένα ή κεντημένα ποικίλματα, άνθινες διακοσμήσεις. Θρόνα ποικίλ᾽ ἔπασσε στην Ιλιάδα Χ. 441, για μια γυναίκα που υφαίνει. Ο Σχολιαστής τού Θεοκρίτου 2.59 μας πληροφορεί: θρόνα· Θεσσαλοί μὲν τὰ πεποικιλμένα ζῶα, Κύπριοι δὲ τὰ ἄνθινα ἱμάτια. Ο Ἡσύχιος, ἄνθη καὶ τὰ ἐκ χρωμάτων ποικίλματα.

[Βλ. στη σελ. αυτή ποικίλος,  εἷμαἱμάτιον. – Πάσσω = «θέτω κάποιο διακοσμητικό στοιχείο στο ύφασμα που υφαίνω».]

ΠοικιλόθρονοςΠοικιλόθρον᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα…Σαπφώ 1.1., «με την έξοχα στολισμένη (με σχέδια και άνθη) πολύχρωμη φορεσιά». Ίσως και όλα τα σύνθετα σε –θρονοςχρυσό-, ἀργυρό- κλπ. ανάγονται σε αυτήν την δύσκολα να εντοπισθή ρίζα. Ο R. Beekes, Etym. Dict. of Gr., μπρος στη δυσκολία αποφαίνεται κατά τη συνήθειά του ότι ανήκει στο προελληνικό υπόστρωμα.