Η συντηρηση των ανασκαφικων υφασματων

disinfection.jpg

Εργασίες συντήρησης καταλοίπων αρχαίων υφασμάτων. Φωτογραφία Χ. Μαργαρίτη.

Εργασίες συντήρησης καταλοίπων αρχαίων υφασμάτων. Φωτογραφία Χ. Μαργαρίτη.

Οι στόχοι της συντήρησης των ανασκαφικών υφασμάτων είναι να γίνει λεπτομερής καταγραφή των υφασμάτινων ευρημάτων, αυτά να διατηρηθούν στο χρόνο, να είναι προσβάσιμα για μελλοντική μελέτη και να αποθηκευτούν σε κατάλληλες συνθήκες και με κατάλληλα υλικά. Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαραίτητες. Για παράδειγμα, επεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώσουν το αντικείμενο όπως η στερέωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σπάνια, μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο και να περιορίζονται σε έκταση και ποσότητα στο ελάχιστο δυνατό.