Τεύχος 4

Arachne 4 1.jpg

Αράχνη Δ' Τεύχος, εξώφυλλο.

Αράχνη Δ' Τεύχος, εξώφυλλο.

Αράχνη Δ΄ Τεύχος

Χρονολογία Έκδοσης: 2013

Εκδόσεις: Τα Πράγματα

Επιτροπή σύνταξης: Στέλλα Δρούγου, Christophe Moulhérat, Γιούλη Σπαντιδάκη,  Ίρις Τζαχίλη

Επιστημονική επιμέλεια: Ίρις Τζαχίλη

Επιμέλεια τεύχους: Ίρις Τζαχίλη, Σοφία Βακιρτζή

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Κολύρης, Χρίστος Ντούσκος