ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

- NO VALUE - (4) | A (2) | B (5) | C (4) | E (2) | H (3) | J (1) | K (3) | L (2) | M (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (1) | W (2) | Z (1) | Α (1) | Ν (1) | Τ (1)
Kalamara Paraskévé 1997 Le système vestimentaire à Byzance Lille Presses Universitaires du Septentrion
Krody Sumry Belger 2006 Embroidery of the Greek islands and Epirus London Scala
Kybalová Ludmila, Herbenová Olga, Lamarová Milena 1980 Encyclopédie illustrée du costume et de la mode Gründ