ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

- NO VALUE - (4) | A (2) | B (5) | C (4) | E (2) | H (3) | J (1) | K (3) | L (2) | M (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (1) | W (2) | Z (1) | Α (1) | Ν (1) | Τ (1)
Barber Elizabeth J. W. 1991 Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean Princeton, New Jersey Princeton University Press
Bender Jorgensen Lize 1992 North European Textiles until AD 1000 Aarhus Aarhus University Press
Bury Palliser Fanny 1976 A history of lace Wakefield EP Publishing