ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Tibet weaving, experimental archaeology |www.artextiles.org

Μία κατηγορία δράσεων της ερευνητικής ομάδας του ARTEX είναι η πειραματική αρχαιολογία. Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει προσπάθειες ανακατασκευής υφαντικών εργαλείων, καταλοίπων αρχαίων υφασμάτων και διακοσμητικών μοτίβων που απεικονίζονται στην αρχαία εικονογραφία. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκαν τεχνικές όπως το γνέσιμο με αδράχτι, η ύφανση σε ανακατασκευασμένο όρθιο αργαλειό με βάρη, η ύφανση με καρτέλες και η ύφανση με την τεχνική του sprang. Επίσης ερευνήθηκε η λειτουργία των αρχαίων υφαντικών βαρών στον όρθιο αργαλειό με βάρη και η μεθοδολογία της λειτουργικής μελέτης των εργαλείων, με βάση την οποία αντλούνται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων που μπορούσαν να κατασκευαστούν με ένα ορισμένο σύνολο εργαλείων.

Στο μέλλον πρόκειται να διερευνηθούν και τεχνικά ζητήματα της αρχαίας ελληνικής ενδυμασίας σε διαφορετικές εποχές, όπως το κόψιμο των ενδυμάτων και οι τρόποι διακόσμησής τους.

Δραστηριότητες

Το 2009 η Στέλλα Σπαντιδάκη πραγματοποίησε μία ανακατασκευή ενός λινού υφάσματος από το Ακρωτήρι που μελέτησε το ARTEX, προκειμένου να προσεγγίσει τη μέθοδο ύφανσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επιλέχθηκε λινή κλωστή με πάχος ίδιο περίπου με των κλωστών του αρχαίου υφάσματος, 0,3 χιλ.

Το 2005, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας για τα υφάσματα από το Ακρωτήρι Θήρας, η Στέλλα Σπαντιδάκη έκανε μια σειρά πειραμάτων με στόχο την κατανόηση των τεχνικών, με τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί διακοσμητικά μοτίβα που απεικονίζονται σε γυναικεία ενδύματα στις τοιχογραφίες της

Το 2003 η Γιούλη Σπαντιδάκη, στα πλαίσια σεμιναρίου πειραματικής αρχαιολογίας με την υφάντρα και ειδική στις αρχαιολογικές ανακατασκευές Marie-Pierre Puybaret στο Atelier des Trames Filantes, Plessix-Balisson, Γαλλία, πειραματίστηκε με την ανακατασκευή του υφάσματος του 5ου αιώνα π.Χ.