Ανακατασκευή λινού υφάσματος από το Ακρωτήρι Σαντορίνης

Ύφανση στον όρθιο αργαλειό με βάρη. Φωτογραφία Σ. Σπαντιδάκη.

Το 2009 η Στέλλα Σπαντιδάκη πραγματοποίησε μία ανακατασκευή ενός λινού υφάσματος από το Ακρωτήρι που μελέτησε το ARTEX, προκειμένου να προσεγγίσει τη μέθοδο ύφανσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επιλέχθηκε λινή κλωστή με πάχος ίδιο περίπου με των κλωστών του αρχαίου υφάσματος, 0,3 χιλ. και το ύφασμα κατασκευάστηκε με απλή ύφανση σε όρθιο αργαλειό με βάρη που φτιάχτηκε για την περίσταση. Οι αγνύθες κατασκευάστηκαν από πηλό σε δισκοειδές σχήμα με μία οπή ανάρτησης και βάρος 180 γρ που αντιστοιχεί στο μέσο βάρος των αγνύθων από το Ακρωτήρι, καθώς και στη διάμετρο της κλωστής.

 

Δημοσίευση:

Σπαντιδάκη Σ. 2009-2010, Ανακατασκευή λινού υφάσματος από το Ακρωτήρι Σαντορίνης, ΑΛΣ 7, 75-84.