Αρχαιολογια του υφασματος

Το τμήμα αυτό είναι αφιερωμένο στον κλάδο της αρχαιολογίας του υφάσματος και προσφέρει βασικές γνώσεις πάνω στο αρχαιολογικό ύφασμα, τα υλικά και την κατασκευή του, αλλά και τις συνθήκες διατήρησης, τη συντήρηση και τη μελέτη του που προέρχονται από την επιστημονική εργασία της ερευνητικής ομάδας. Η ενδεικτική βιβλιογραφία παραπέμπει σε σημαντικά βιβλία και άρθρα, ορισμένα γενικού ενδιαφέροντος και άλλα για πιο υποψιασμένο και ειδικευμένο κοινό. Τέλος οι χρήσιμοι σύνδεσμοι προτείνουν ερευνητικούς φορείς και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με πτυχές του κλάδου των αρχαιολογικών υφασμάτων.

 

Ο κλάδος της αρχαιολογίας του υφάσματος είναι ένας τομέας που ασχολείται με την έρευνα γύρω από τα αρχαία υφάσματα. Προσπαθούμε δηλαδή να αντλήσουμε πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία, όπως τί πρώτες ύλες χρησιμοποιούνταν, σε τί αργαλειούς φτιάχνονταν τα υφάσματα και με τί χρωστικές βάφονταν. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπ' όψιν και κοινωνικά στοιχεία, όπως το πού κατασκευάζονταν, από ποιούς και σε τί πλαίσιο.

Έτσι λοιπόν μελετάμε κατάλοιπα υφασμάτων που ανακαλύπτονται σε ανασκαφές, καθώς και εργαλεία που σχετίζονται με την κατασκευή και τη διακόσμηση υφασμάτων. Στην αρχαιολογία του υφάσματος όμως σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλες πηγές, όπως οι επιγραφές και τα κείμενα και η εικονογραφία που μας δίνουν ποικίλες πληροφορίες για τεχνικά και κοινωνικά ζητήματα. Η έρευνα διαφορετικών τύπων πηγών, καθώς ακολουθεί μεθόδους από διαφορετικούς τομείς, λέγεται διεπιστημονική και προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα στη μελέτη μιας διαδικασίας, εν προκειμένω η κατασκευή υφασμάτων. Η διεπιστημονικότητα της έρευνας ολοκληρώνεται με την ενασχόληση με την πειραματική αρχαιολογία που μας δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αρχαίες τεχνικές για να εξερευνήσουμε τεχνικές λεπτομέρειες που διακρίνουμε στα σπαράγματα υφασμάτων, στα κείμενα και στην εικονογραφία. Παράλληλα, μας δίνει την ευκαιρία να μελετήσουμε την χρήση των διαφόρων εργαλείων που βρίσκουμε στις ανασκαφές.