Ανδρεάκου Λία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναλυτικότερα: 

Η Λία Ανδρεάκου είναι αρχαιολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάζεται περιστασιακά ως αρχαιολόγος πεδίου αλλά ασχολείται κυρίως με την πολιτιστική διαχείριση και τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων με εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς, από το στρατηγικό σχεδιασμό, το project management και τη διοργάνωση δράσεων (εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, εκθέσεις, θεματικές ξεναγήσεις κλπ) μέχρι τη γραμματειακή υποστήριξη, τη διαχείριση της ψηφιακής επικοινωνίας και τις δημόσιες σχέσεις και την εξεύρεση πόρων και εθελοντών. Έχει, επίσης, πιστοποιηθεί στην προσωποκεντρική συμβουλευτική ψυχικής υγείας με μεταπτυχιακές σπουδές στο κολλέγιο ICPS από το παν/μιο Strathclyde της Γλασκώβης. Την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο σχεδιασμός διεπιστημονικών δράσεων που να συνενώνουν τους χώρους του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της ψυχολογίας, με στόχο, από τη μια την ουσιαστική προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ενήλικου ή ανήλικου ατόμου μέσα από δημιουργικές διαδικασίες μάθησης και ψυχαγωγίας, και από την άλλη την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό.