ΠΡΟΣΩΠΑ

Το ARTEX, ως επιστημονική εταιρεία, αποτελείται ουσιαστικά από ανθρώπους. Ένα σύνολο ατόμων με κοινό γνώρισμα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία του υφάσματος και τους συναφείς της κλάδους και κοινό στόχο την προώθηση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της στο ευρύ κοινό. Ομάδες προσώπων που συνεισφέρουν με διαφορετικό τρόπο στη συνέχιση και την ενίσχυση δράσεων σχετικών με το αρχαιολογικό ύφασμα. Οι Εταίροι που αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του ARTEX και χαράσσουν τη στρατηγική του, τα Μέλη που στηρίζουν την εταιρεία με τη συνδρομή τους και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ARTEX, η ομάδα των φοιτητών εθελοντών, ARTEX team, που βοηθώντας προετοιμάζεται να αποτελέσει τη νέα γενιά αρχαιολόγων και συντηρητών υφάσματος, αλλά και όλοι οι χορηγοί και δωρητές, με την αρωγή των οποίων γίνονται εφικτές αυτές οι δράσεις.