σχέδιο με τα μέρη του όρθιου αργαλειού.jpg

Σχεδιαστική αναπαράσταση όρθιου αργαλειού με βάρη.

Σχεδιαστική αναπαράσταση όρθιου αργαλειού με βάρη.