Τα κοπτικά υφάσματα τοῦ ἐν Αθήναις μουσείου κοσμητικῶν τεχνῶν

Συγγραφέας: 
Αποστολάκι Άννη
Χρόνος Έκδοσης: 
1999 (1932)
Εκδοτικός Οίκος: 
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Βιβλιογραφική παραπομπή: Αποστολάκι Α. 1999 Τα κοπτικά υφάσματα του εν Αθήναις μουσείου κοσμητικών τεχνών. Ναύπλιο, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (1932).
Πρόκειται για επανέκδοση (φωτογραφική ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης) του έργου της Άννης Αποστολάκι.