Σπαντιδάκης Κωστής

Ο Κωστής Σπαντιδάκης είναι παλαιός Βαρβακειόπαις.

Από καιρού ασχολείται ιδιαίτερα με την μελέτη τής Πρωτο-ινδοευρωπαϊκής και με την ιστορική φωνο-μορφολογία τής Αρχαιοελληνικής.