ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ

Λίγο πριν παρέλθει ο χρόνος, το ARTEX έχει τη χαρά να ανακοινώσει την πρόσφατη έκδοση του πέμπτου τεύχους της Αράχνης, του περιοδικού του, αφιερωμένου στα αρχαιολογικά υφάσματα.

Το παρόν τεύχος  διαρθρώνεται σε δύο ενότητες και φιλοξενεί άρθρα που παρουσιάστηκαν σε δύο, αντίστοιχα, επιστημονικές ημερίδες για το αρχαίο ελληνικό ύφασμα. Η πρώτη, με τίτλο “Weaving the Past: The archaeology of textiles and textile production in Greece in the first millennium BCE” έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2016 στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Procon” (“Production and Consumption: Textile Economy and Urbanisation in Mediterranean Europe 1000-500 BCE”). Η δεύτερη, με τίτλο “Έρευνα και προβολή του αρχαιολογικού υφάσματος στην Ελλάδα”, είναι η επιστημονική ημερίδα που οργάνωσε το ARΤΕΧ τον Οκτώβριο του 2016 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Τμήματος του ICOM (International Council of Museums) στην Αθήνα. 

Το ARTEX επιθυμεί να εκφράσει βαθειές ευχαριστίες στην Δρ. Margarita Gleba, βασική ερευνήτρια του ερευνητικού προγράμματος ERC “Procon”, για την οικονομική υποστήριξη της έκδοσης του παρόντος τεύχους. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και στις Εκδόσεις “Τα Πράγματα” που αναλαμβάνουν τη δημοσίευση της Αράχνης και υποστηρίζουν τη διακίνησή της.

Τα προηγούμενα τεύχη της Αράχνης είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Από το νέο έτος μπορείτε να προμηθευτείτε την νέα Αράχνη σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία ή επικοινωνώντας μαζί μας.

cover-araxni2_1.jpg