ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Spantidaki S. 2016 Textile Production in Classical Athens. Oxford, Oxbow Books, Ancient Textiles Series 27.

Παλαιότερη από κάθε άλλη αρχαία βιοτεχνική δραστηριότητα, η τεχνολογία των υφασμάτων είναι μία περίπτωση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που μάς προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την εκάστοτε κοινωνία. Στην αρχαία Ελλάδα, τα υφάσματα μετρούσαν ανάμεσα στις πιο θεμελιώδεις εκφράσεις του πολιτισμού. Κατά την κλασική περίοδο, τα υφάσματα αποτελούσαν βασικό τμήμα της οικονομίας και η κατασκευή τους γινόταν από γυναίκες και άντρες στον οίκο και σε εργαστήρια. Η εκλεπτυσμένη υφαντική τεχνολογία αντανακλάται στις απεικονίσεις διακριτικών ή περίτεχνων σχεδίων, στην ποικιλία των υφαντικών εργαλείων και στην διαφορετική ποιότητα των καταλοίπων αρχαίων υφασμάτων.  

Η μονογραφία της προέδρου του ARTEX Στέλλας Σπαντιδάκη με τίτλο Textile Production in Classical Athens αποτελεί μια διεπιστημονική μελέτη που έρχεται να καλύψει ένα επιστημονικό κενό στην Αρχαιολογία του υφάσματος στην Ελλάδα. Xρησιμοποιώντας διεπιστημονική μεθοδολογία, η Στέλλα Σπαντιδάκη προσφέρει την πρώτη σύνθεση των διαθέσιμων στοιχείων για την κατασκευή υφασμάτων στην Αθήνα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. από γραπτές πηγές, εικονογραφία και ευρήματα εργαλείων, υφασμάτων και αρχαιολογικών εγκαταστάσεων. Μετά από σύντομη επισκόπιση του κοινωνικού πλαισίου της παραγωγής, η μελέτη ακολουθεί τα τεχνικά στάδια της κατασκευής υφασμάτων και τελειώνει με ένα παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται λίστα με αρχαία ορολογία για τα υφάσματα, κατάλογος των καταλοίπων υφασμάτων από την κλασική Αθήνα και μελέτες εργαλείων από ανασκαφές στην Αττική. Το βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο σε ειδικούς στο αρχαίο ύφασμα, ιστορικούς της αρχαίας Ελλάδας και της τεχνολογίας και φοιτητές και θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της κατασκευής υφασμάτων στην αρχαία Αθήνα και της αθηναϊκής κοινωνίας της κλασικής περιόδου γενικότερα.