Καλύβια

Το 2002, το ARTEX μελέτησε ένα εύρημα ορυκτοποιημένου λινού υφάσματος που βρέθηκε το 1999 σε ανασκαφή των αρχαιολόγων Άρη Τσαραβόπουλου και Ντίνας Παπαθανασίου σε νεκροταφείο του 5ου αιώνα π.Χ. στη θέση Φοινικιά, στα Καλύβια Αττικής. Το ύφασμα διατηρείται στην εξωτερική πλευρά και στο καπάκι κεραμεικού δίνου, ο οποίος περιείχε τα οστά δύο ενηλίκων και ενός παιδιού και ήταν με τη σειρά του τοποθετημένος στο εσωτερικό μαρμάρινης κάλπης.

Το ύφασμα έχει διατηρηθεί σε 20 περίπου θραύσματα μεταξύ 2 και 8 εκατοστών και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας. Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτό λινό ύφασμα με απλή ύφανση και πολύ περισσότερα υφάδια απ’ ότι στημόνια. Έχει διατηρηθεί τμήμα της αρχικής του παρυφής που ήταν κατασκευασμένη από δύο παχύτερες κλωστές και μας υποδεικνύει ότι το ύφασμα κατασκευάστηκε στον κάθετο αργαλειό με βάρη. Οι πρώτες επτά κλωστές του υφάσματος έχουν βαφεί με αληθινή πορφύρα.

H μελέτη έγινε από την Γιούλη Σπαντιδάκη και τον Christophe Moulhérat στα εργαστήρια συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς.

Δημοσιεύσεις:

Moulhérat C. και Spantidaki Y. 2007 A Study of Textile Remains from the 5th Century B.C. Discovered in Attica. Στο C. Gillis και M.-L. Nosch  (επ.) Ancient Textiles: Production, Craft and Society: Proceedings of the First International Conference on Ancient textiles, Lund, Sweden, Copenhagen, 19-23 March 2003. Oxford, Oxbow Books, 163-166.

Spantidaki S. 2016 Textile Production in Classical Athens. Oxford, Oxbow Books, Ancient Textiles Series 27.

Spantidaki Y. 2004 Αρχαία υφάσματα: πρόσφατες ανακαλύψεις υφασμάτων του 5ου αιώνα στην Αττική, CORPUS 66, 66-73.

Σπαντιδάκη Γ. 2005 Είναι η κατασκευή των υφασμάτων απλή υπόθεση; Αρχαιολογία και Τέχνες, 95, 74-80.

Σπαντιδάκη Γ. και Moulhérat C. 2004 Υφάσματα Αττικής, Αράχνη 2, 5-13.

Spantidaki Y. και Moulhérat C. 2005 Les textiles en Grèce attique, L’Archéologue 70, 21-22.

Spantidaki Y. και Moulhérat C. 2012 Greece. Στο M. Gleba και U. Mannering (επ.) Textiles and Textile Production in Europe. From Prehistory to AD 400. Oxford, Oxbow Books, 198, Πίνακας 7.5.