Θεμα του μηνα

Thema mina logo 2.jpg

Σχεδιαστική αναπαράσταση μορφής γραφέα.

Σχεδιαστική αναπαράσταση μορφής γραφέα.

Το ARTEX, στα πλαίσια του στόχου του να φέρει το ευρύ κοινό σε επαφή με την ιστορία και την αρχαιολογία του υφάσματος, εισάγει μια νέα λειτουργία, το Θέμα του Μήνα.

Κάθε μήνα, η ερευνητική ομάδα του Κέντρου θα καταπιάνεται με ένα συγκεκριμένο θέμα από τον ευρύτερο χώρο της υφαντικής, το οποίο θα παρουσιάζεται με σύντομο και εύληπτο τρόπο ως Θέμα του Μήνα.

Τα μέλη του ARTEX θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στο αρχείο των παλαιότερων μηνών.